Untuk menikmati imbuhan dan kemudahan yang disediakan dalam Skim
PEDULI SIHAT, mereka yang berkelayakan harus mendaftar di lokasi berikut:
pseudi Image
Dokumen yang diperlukan
pseudi Image
Cara-cara Mendaftar (Klinik)
1. Muat Turun Borang Pra Pendaftaran ( Panel Klinik ).
2. Isi segala maklumat yang diperlukan pihak Peduli Sihat.
3. Setelah segala maklumat telah diisi, Scan dokumen lampiran dalam bentuk format (PDF).
4. Dan hantar dokumen yang telah di isi dengan lengkap ke provider@pedulisihat.com