Untuk menikmati imbuhan dan kemudahan yang disediakan dalam Skim
PEDULI SIHAT, mereka yang berkelayakan harus mendaftar di lokasi berikut:
pseudi Image
Dokumen yang diperlukan
pseudi Image
Tambahan dokumen :
a. Bukti Penerima BSH bawah kategori pendapatan RM2000 kebawah atau
b. Berdaftar sebagai pemohon BSH dibawah kategori pendapatan bawah RM2000 atau tersenarai sebagai golongan miskin atau miskin tegar di pangkalan data eKasih.
c. Salinan Bukti Pemilih Berdaftar di Selangor
Cara-cara Mendaftar (Klinik)
1. Muat Turun Borang Pra Pendaftaran ( Panel Klinik ).
2. Isi segala maklumat yang diperlukan pihak Peduli Sihat.
3. Setelah segala maklumat telah diisi, Scan dokumen lampiran dalam bentuk format (PDF).
4. Dan hantar dokumen yang telah di isi dengan lengkap ke provider@pedulisihat.com