Peserta Skim PEDULI SIHAT akan menerima manfaat pembiayaan rawatan kesihatan asas menurut kategori Keluarga dan Individu adalah seperti berikut :

pseudi Image
BUTIRAN 2017 (KADAR LAMA) 2018 (KADAR BARU)
Had Tahunan Kategori Individu RM 200 RM 200
Had Tahunan Kategori Keluarga RM 500 RM 500
Had Gunaan Setiap Kali Rawatan RM 50 RM 70
Tambahan : Satu kali suntikan vaksin untuk Kategori Individu & Keluarga
Vaksin Had Harga (RM)
Vaksin Pneumococcal RM 180
Vaksin Meningococcal RM 180
Vaksin Typhoid RM 80
Vaksin Influenza RM 80
Vaksin Hepatitis B RM 50