Pengenalan

Skim Rawatan Jantung Negeri Selangor menawarkan khidmat rawatan jantung secara percuma kepada golongan berpendapatan rendah B40 mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri.

Skim ini telah dilaksanakan bermula tahun 2018 dengan peruntukan sebanyak RM10 juta dan RM5 juta untuk tahun 2019 sehingga tahun 2022. Program ini dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor dan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS).

Program ini telah dikendalikan oleh anak syarikat PKNS iaitu SELGATE Corporation Sdn Bhd (SELGATE) melalui anak syarikat milikannya iaitu Selcare Management Sdn Bhd (SELCARE) yang merupakan penyedia pelaksana program.

Sebagai penyedia pelaksana program, SELCARE juga bekerjasama dengan beberapa hospital panel yang dilantik yang terdiri daripada Institut Jantung Negara (IJN), Cardiac Vascular Sentral Kuala Lumpur (CVSKL), UiTM Private Specialist Centre, Sungai Buloh dan Hospital Serdang dalam memberikan rawatan kepada pesakit yang layak.

Kriteria

SYARAT DAN KELAYAKAN KATEGORI A :
Ahli Iltizam Selangor Sihat (Dahulu dikenali sebagai Skim Insurans Peduli Sihat).
KATEGORI B :
Bukan Ahli Iltizam Selangor Sihat (Dahulu dikenali sebagai Skim Insurans Peduli Sihat) & Pendapatan isi rumah bawah RM8,000 sebulan.
WARGANEGARA DAN TARAF PEMASTAUTIN Warganegara Malaysia; dan lahir atau telah menetap atau bermastautin di Negeri Selangor sekurang-kurangnya 10 tahun dan merupakan pengundi berdaftar di Negeri Selangor.
PENDAPATAN ISI RUMAH Bawah RM3,000 sebulan Bawah RM8,000 sebulan
MEKANISME RUJUKAN PESAKIT (REFERRAL MECHANISM) Klinik Panel Iltizam Selangor Sihat/SELCARE atau Hospital Kerajaan Kelulusan khas oleh EXCO (Kesihatan), Kerajaan Negeri Selangor
HAD PEMBIAYAAN

1. Saringan Jantung

2. Prosedur Rawatan Pembedahan (Rujuk Lampiran 1)

3. Rawatan Susulan (maksimum 2 kali)

*Maksimum had rawatan adalah sebanyak RM50,000.00 sahaja

1. Prosedur Rawatan Pembedahan (Rujuk Lampiran 1)

2. Rawatan Susulan (maksimum 2 kali)

*Maksimum had rawatan adalah sebanyak RM50,000.00 sahaja.

Bantuan ini adalah tertakluk kepada jumlah peruntukan yang diluluskan oleh Karajaan Negeri

KAEDAH PERMOHONAN

KATEGORI A

1. Pemohon merupakan ahli aktif berdaftar dibawah Skim Iltizam Selangor Sihat (Dahulu dikenali sebagai Skim Insurans Peduli Sihat).

2. Pesakit perlu mendapatkan pemeriksaan dan surat rujukan dari Klinik Panel atau hospital kerajaan

3. Permohonan boleh dihantar melalui emel ke gl@selcare.my dengan tajuk PERMOHONAN SKIM RAWATAN JANTUNG SELANGOR KATEGORI A.

Pemohon wajib mengepilkan dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan.

4. Sekiranya permohonan diluluskan, pemohon akan dimaklumkan melalui emel atau panggilan telefon.

5. Pesakit perlu membawa Kad penenalan bagi mendapatkan rawatan. (GL akan dihantar ke Panel Hospital).

* Semakan boleh dibuat dengan menghubungi SELCARE di talian 1-800-22-6600

KATEGORI B

1. Pemohon perlu memuat turun borang permohonan di laman sesawang https:// iltizamselangorsihat.com/cvs.htm (Dahulu dikenali sebagai https://pedulisihat.com/cvs.html).

2. Permohonan boleh dihantar melalui emel ke SELCARE atau email ke gl@selcare.my dengan tajuk PERMOHONAN SKIM RAWATAN JANTUNG SELANGOR KATEGORI B.

Pemohon wajib mengepilkan dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan.

3. Sekiranya permohonan diluluskan, pemohon akan dimaklumkan melalui emel atau panggilan telefon

* Semakan boleh dibuat dengan menghubungi SELCARE di talian 1-800-22-6600


LAMPIRAN 1

SENARAI PROSEDUR RAWATAN PEMBEDAHAN YANG DIBIAYAI:

• Primary Pulmonary Hypertension, Atrial Septal Defect

• Acute Decompensated Heart Failure, Unspecified

• Acute Rheumatic Heart Disease, Unspecified, Coronary Artery Disease

• Non-St Elevation (Nstemi) Myocardial Infarction

• Other Specified Heart Block, Ischemic Cardiomyopathy

• Heart Disease, Unspecified,

• Chest Pain, Unspecified

• Unstable Angina

• Triple Vessel Disease

• Chest Pain, Unspecified

• Unspecified Atrial Fibrillation and Atrial Flutter

• St Elevation (Stemi) Myocardial Infarction of Unspecified Site

• Junctional Bradycardi

• Atherosclerotic Heart Disease of Native Coronary Artery Without Angina Pectoris

• Aortic Arch Syndrome [Takayasu]

• Inferolateral Myocardial Infarction

• Other Current Complications Following Acute Myocardial Infarction

• Acute Heart Failure

• Rheumatic Mitral Valve Disease, Unspecified

• Sick Sinus Syndrome

• Pulmonary Valve Regurgitation

• Severe Mitral Regurgitation

• Severe Aortic Nephro Stenosis

• Combined Systolic (Congestive) And Diastolic (Congestive) Heart Failure

• Diabetes Mellitus Due to Underlying Condition with Unspecified Complications Essential (Primary) Hypertension Heart Disease, Unspecified

• Congenital Malformation of Heart, Unspecified, Ventricular Septal Defect, Stenosis of Pulmonary Artery

• Chronic Ischemic Heart Disease, Unspecified, Diabetes Mellitus Due to Underlying Condition with Unspecified Complications, Essential (Primary) Hypertension

• Congestive Heart Failure, Unspecified

• Chronic Heart Failure

• Acute Coronary Syndrome

• Stenosis Of Pulmonary Artery, Ventricular Septal Defect, Congenital Malformation of Heart, Unspecified

• Atherosclerotic Heart Disease of Native Coronary Artery, Unstable Angina

• St Elevation (Stemi) Myocardial Infarction of Anterior Wall

• Unspecified Atrial Fibrillation and Atrial Flutter -

• Other Forms of Acute Ischemic Heart Disease

• Supraventricular Tachycardia

• Chronic Ischemic Heart Disease

• Peripheral Vascular Disease

• Acute Ischemic Heart Disease, Unspecific